UCLA Fall Open House 2021 UCLA秋季招生講座!

Go Bruins!
Go Bruins!

想讓UCLA老師和招生官帶領你了解更多關於UCLA的資訊與招生程序,敬請盡速報名!

太平洋時區日期太平洋時區時間台灣時區日期台灣時區時間
9/25 (六)10am – 3pm9/26 (日)1am – 6 am
9/27 (一) – 9/30 (四)5pm – 7pm9/28 (二) –
10/1 (五)
8am – 10am

請點選下列連結 報名!